Почетна Назад

ШАБАЦ (САВА)


  Прогноза
  водостаја

  ШАБАЦ (САВА)
  Среда
  03.03.2021
  време 9:12
  Освежи
  податке
  Уторак
  02.03.
  184 (cm)
  Среда
  03.03.
  174 (cm)
  Четвртак
  04.03.
  168 (cm)
  Петак
  05.03.
  163 (cm)
  Субота
  06.03.
  159 (cm)
  Диаграми:
  Стање нивоа  Нивограм за последњих 10дана  Нивограм за последњих 30 дана  Промена карактеристичних водостаја  Хистограми карактеристичних темп. воде

  Граница редовне одбране 400 (cm)
  Граница вандредне одбране 500 (cm)