Почетна Назад

БЕОГРАД (САВА)


  Прогноза
  водостаја

  БЕОГРАД (САВА)
  Среда
  03.03.2021
  време 9:47
  Освежи
  податке
  Уторак
  02.03.
  362 (cm)
  Среда
  03.03.
  352 (cm)
  Четвртак
  04.03.
  346 (cm)
  Петак
  05.03.
  341 (cm)
  Субота
  06.03.
  337 (cm)
  Диаграми:
  Стање нивоа  Нивограм за последњих 10дана  Нивограм за последњих 30 дана  Промена карактеристичних водостаја  Хистограми карактеристичних темп. воде

  Граница редовне одбране 500 (cm)
  Граница вандредне одбране 600 (cm)