Почетна Назад

ЈАСИКА (ЗАПАДНА МОРАВА)


  Прогноза
  водостаја

  ЈАСИКА (ЗАПАДНА МОРАВА)
  Среда
  03.03.2021
  време 8:51
  Освежи
  податке
  Уторак
  02.03.
  -60 (cm)
  Среда
  03.03.
  -50 (cm)
  Четвртак
  04.03.
  - (cm)
  Петак
  05.03.
  - (cm)
  Субота
  06.03.
  - (cm)
  Диаграми:
  Стање нивоа  Нивограм за последњих 10дана  Нивограм за последњих 30 дана  Промена карактеристичних водостаја  Хистограми карактеристичних темп. воде

  Граница редовне одбране 350 (cm)
  Граница вандредне одбране 430 (cm)