Почетна Назад

БОГОЈЕВО (ДУНАВ)


  Прогноза
  водостаја

  БОГОЈЕВО (ДУНАВ)
  Среда
  03.03.2021
  време 8:44
  Освежи
  податке
  Уторак
  02.03.
  219 (cm)
  Среда
  03.03.
  220 (cm)
  Четвртак
  04.03.
  222 (cm)
  Петак
  05.03.
  226 (cm)
  Субота
  06.03.
  220 (cm)
  Диаграми:
  Стање нивоа  Нивограм за последњих 10дана  Нивограм за последњих 30 дана  Промена карактеристичних водостаја  Хистограми карактеристичних темп. воде

  Граница редовне одбране 600 (cm)
  Граница вандредне одбране 700 (cm)