Почетна Назад

ЗЕМУН (ДУНАВ)


  Прогноза
  водостаја

  ЗЕМУН (ДУНАВ)
  Среда
  03.03.2021
  време 10:31
  Освежи
  податке
  Уторак
  02.03.
  403 (cm)
  Среда
  03.03.
  393 (cm)
  Четвртак
  04.03.
  387 (cm)
  Петак
  05.03.
  382 (cm)
  Субота
  06.03.
  378 (cm)
  Диаграми:
  Стање нивоа  Нивограм за последњих 10дана  Нивограм за последњих 30 дана  Промена карактеристичних водостаја  Хистограми карактеристичних темп. воде

  Граница редовне одбране 550 (cm)
  Граница вандредне одбране 650 (cm)