Почетна Назад

НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ТИСА)


  Прогноза
  водостаја

  НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ТИСА)
  Среда
  03.03.2021
  време 10:17
  Освежи
  податке
  Уторак
  02.03.
  493 (cm)
  Среда
  03.03.
  485 (cm)
  Четвртак
  04.03.
  480 (cm)
  Петак
  05.03.
  - (cm)
  Субота
  06.03.
  - (cm)
  Диаграми:
  Стање нивоа  Нивограм за последњих 10дана  Нивограм за последњих 30 дана  Промена карактеристичних водостаја  Хистограми карактеристичних темп. воде

  Граница редовне одбране 550 (cm)
  Граница вандредне одбране 750 (cm)